Belastingdienst codes


Als ondernemer kan het soms lastig zijn welke belastingcode nou betrekking heeft op welke type aanslag. Hierbij bieden wij een ruggensteun als u het even niet meer weet. Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kun u via de website van de belastingdienst dit kenmerk omzetten naar de toebehorende belastingaangifte. De code die op de aangifte te vinden is begint altijd met het BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Vervolgens wordt de type aanslag uitgedrukt als een letter, daaropvolgend een reeks van cijfers.

Wat voor type aanslag betreft het?

 

Omzetbelasting Motorrijtuigenbelasting
B Omzetbelasting M Motorrijtuigenbelasting
F Omzetbelasting naheffing Y Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting
O Teruggave Omzetbelasting
Vennootschapsbelasting
Inkomstenbelasting V Vennootschapsbelasting
H Inkomstenbelasting
K Vermogensrendementsheffing  Zorgverzekeringswet
 W Zorgverzekeringswet
Loonbelasting
L Loonheffing  Toeslagen
A Naheffingsaanslag loonheffing  T T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
J Loonheffing teruggaaf T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag
 S Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005)

U heeft nu al een indicatie om wat voor type aanslag het betreft. Vervolgens wilt u weten om welk jaar, maand of kwartaal de aanslag betrekking op heeft. Van belang is ook te weten of het betreft om een definitieve aanslag, voorlopige aanslag of een navorderingsaanslag.

  1. 0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
  2. 6 = definitieve aanslag
  3. 7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag

 

De periodecodes zijn maandnummers of kwartalen

21 1e kwartaal
24 2e kwartaal
27 3e kwartaal
30 4e kwartaal
400 Heel jaar
500 Heel jaar

Voorbeelden van belastingdienst codes

Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN-nummer) of het fiscaal nummer van de onderneming. In de voorbeelden is het fiscaalnummer: 0000.00.000

0000.00.000.F.01.4210 = Naheffing omzetbelasting 1e kwartaal 2014
0000.00.000.H.96 = Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2009
0000.00.000.B.01.4040 = Omzetbelasting april 2014
0000.00.000.A.01.8120 = Naheffing loonheffing december 2008

Heeft u ondanks bovennstaande tips nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u met ons contact opnemen.