Accountancy


Een gezond bedrijf voert een gedegen administratie, immers voor een goed inzicht in uw kansen en bedreigingen zijn betrouwbare cijfers onontbeerlijk. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door:

 • controle, samenstelling en beoordeling van uw jaarrekening;
 • analyse en interpretatie van uw administratie en jaarrekening;
 • opstellen tussentijdse rapportages;
 • optimaliseren / opzetten van managementrapportages.

Onze dienstverlening gaat echter verder dan het stil staan bij de cijfers van de afgelopen periode. Wij adviseren op alle voorkomende bedrijfseconomische en organisatorische aspecten van het ondernemerschap, hierbij kunt u denken aan:

 • begeleiding van reorganisatie, fusie en overname;
 • advies bij investeringen en financiering;
 • begeleiding bij kredietaanvragen of het aantrekken van risicokapitaal;
 • managementbegeleiding;
 • het opstellen van een ondernemingsplan;
 • opstellen / analyseren van prognoses.

Daarnaast is het mogelijk dat u het voeren van uw administratie (of een deel hiervan) aan ons uitbesteedt. Belangrijke onderdelen van onze dienstverlening zijn de verwerking van de administratie, de salarisadministratie en de aangiften omzetbelasting. Onze administrateurs staan rechtstreeks en persoonlijk met u in contact en bieden maatwerk, brede service en persoonlijk advies.

Administratie

T&H Groep verzorgt de financiële administratie voor een gevarieerd cliëntenpakket uit het midden- en kleinbedrijf. Al uw fiscale en financiële zaken goed geregeld. Ondanks alle goede voornemens van de politiek neemt de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven nog steeds toe. T&H Groep kan die verlichten. Zo kunnen we uw bedrijf ondersteunen bij het inrichten van de financiële administratie en het daadwerkelijk verwerken van mutaties. De medewerkers zijn vertrouwd met diverse boekhoudpakketten. De administratie kan zowel op kantoor als bij cliënt op locatie worden verwerkt. Wij verzorgen voor u:

 • het opzetten en inrichten van de financiële administratie;
 • het sorteren, ordenen en coderen en verwerken van de boekstukken;
 • administratieve ondersteuning bij ziekte of indien u achterstanden heeft bij verwerking.

De dienstverlening gaat bovendien verder dan alleen het verwerken van financiële administraties. Ook bij het invullen van diverse formulieren of tussentijdse (management) rapportages kunnen wij u behulpzaam zijn.