Loonadministratie


Voor veel bedrijven is het zelf verwerken van de loon- en salarisgegevens en het periodiek produceren van de salarisafrekeningen synoniem voor zorg, hoge kosten en hoofdbrekens. Wanneer u de loon- en salarisverwerking van het personeel geheel zelf verzorgt, moet u daarvoor eigen medewerkers en middelen  beschikbaar hebben die kennis moeten hebben van de wet loonbelasting en goed op de hoogte zijn van de regelgeving. Daarnaast dient u op de hoogte te blijven van alle wetswijzigingen inzake loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioenen, verder zijn er nog CAO-aanpassingen en wijziging in de salarisafrekeningen. Deze zorg willen wij u graag uit handen nemen. Voor vele cliënten, in nagenoeg alle sectoren, verzorgen wij de volledige loon- en salarisadministratie. Wij richten de administratie zodanig in dat rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en normen. Zo verzorgen wij:

 • de salarisstroken per werknemer;
 • pro-forma loonkostenberekeningen;
 •  controleren van aanslagen sociale lasten en loonbelasting;
 • het opmaken van loonstaten;
 • de berekening en controle van aanslagen sociale lasten en loonbelasting;
 • het opmaken van de aangifte loonbelastingheffingen;
 • het verstrekken van informatie aan uitvoeringsinstellingen;
 • het verwerken van aanpassingen volgend uit de CAO;
 • het opmaken verstrekken van verzamelloonstaten;
 • de begeleiding bij  loonbelasting controle;
 • het maken van bezwaar tegen aanslagen in de Loonbelasting;

Onze dienstverlening houdt echter niet op bij enkel de loon- en salarisverwerking. Wij kunnen u ook van dienst zijn op het gebied van personeelszaken in de ruimste zin, zoals:

 • het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids- en pensioen-) overeenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen;
 • het begeleiden en het voeren van ontslagprocedures;
 • het adviseren over loonkostensubsidies;
 • het adviseren over het onderbrengen van uw pensioenverplichtingen.